Éljünk jobban! – első rész

0
366
Mindenki szeretné megszerezni, ezért sem lehet mindenki gazember akinek sikerült!

Optimizmus, vagy tenni akarás a gazdaságban?!

Bevezető gondolatok a könyvemhez:

1989-ben jelentettem meg barátaimmal – a VOSZ gazdaságiprogramjaként – a ” NE SZEGÉNYEDJÜNK, VAN MÁS ALTERNATÍVA IS!”című kiadványt. Mint azt az előszóban is írtam, a közel tíz éve íródotttanulmánynak sajnos még ma is van számos aktualitása. Természetesenlegtöbb elemét a mához kell igazítanom, szemléletét azonban szeretnémmegőrizni. Azzal a szemlélettel, amely 1996-ban Magyarországon világkiállítást rendezett volna – ma már állna, és valószínűleg nem is lenne olyan új az évekkel korábban felépült Nemzeti Színházunk, épülne a négyes metróvonal, és az M3-as illetve M5-ös autópálya is elérte volna már az országhatárt, stb.

Ma még nem tudom, hogy készülő könyvemnek mi lesz a címe, deszemlélete most is azt szeretné sugallni, hogy éljünk jobban, legyenéletünk tartalmasabb, alkotóbb. A gondokat ismerjük fel és ismerjük el,de ne a magyarázkodás érvrendszeréhez, hanem a megoldások feltárásáhozvezessenek.

Egy példát szeretnék itt bemutatni arra, hogy lehet másként isgondolkodni! &.. A költségvetés túlzott hiányának mérséklésére azelmúlt tizenöt évben, csak olyan előterjesztés készült, melyben vagy azelvonások növelésével kellett a bevételeket növelni, vagy a kiadásokcsökkentésével mérsékelni a hiányt. Nem olvastam egyetlen olyanmegközelítést sem, amelyben azt keresték volna, hogy milyen kiadásitöbblettől várhatnánk olyan hatást, hogy annak következményeként abevételek nagyobb ütemű növekedésével lehessen számolni. Az elmúlthuszonöt évben sikeres gazdasági fordulatot felmutató országokmindegyikében például – nehéz induló gazdasági pozíció esetében – afejlett világ átlagát meghaladóan növelték az oktatásra (lásd bővebben akultúráról szóló fejezetben) fordított kiadásokat annak érdekében, hogya felgyorsuló gazdasági növekedés ezt is meghaladó bevételi többletethozzon. A társasági adó egyszeri ( .. és akkor sem kormányzati ötletbőlfakadó & ) jelentős csökkentésén kívül nem volt rá példa, hogy azelvonás mértékének csökkentésével próbálják meg elérni az adó vagy másjárulékok bevételének növelését.

Pedig az élet ennél sokkal színesebb. Nehéz helyzetekben is leheta kevésbé rossz megoldások keresése helyett legalább az első jó megoldásfelkutatására törekedni. A rossz helyzetet elfogadva, annak okánvisszafogottan cselekedve, azaz lassabban haladva egyszerűen nem lehet afejlettebbet, a gyorsabban fejlődőt utolérni! Annak tudatában, hogyreális helyzetünk rosszabb, mint célként kitűzött környezetünké, nekünka fokozott kockázat felismerésével és felvállalásával, de gyorsabbankell haladnunk, merészebb döntéseket kell hoznunk.

Biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező hónapok is felvetnekmajd számos dilemmát, vitát egy-egy új elképzelésről, beruházásról,gazdaságpolitikai elképzelésről, vagy megoldandó kihívásról. Ezen könyvkézirata igyekszik majd a napi beszédtémák figyelembevételével az egyesgazdasági összefüggéseket úgy kifejteni, hogy a végén egy rendszerbeszedhető, és teljességre törekvő könyvvé formálódjon az írásokösszessége.