„Hivatali Patkányok” – bevezető akönyvhöz

0
274
Pitti Zoltán az APEH elnöke 1995-96-ban. A beosztott tisztségviselők szabad kezet kaptak, és ők éltek (vissza) a lehetőséggel. Ők kerestek, a főnök belebukott!

Már 1995-ben eldöntöttem, hogy – a kor jellemrajzáhoztartozóan – közre fogom adni annak az államigazgatási eljárásnak atanulságait, amely egy közérdekű lakossági bejelentéssel indult még1994-ben.

A könyv kézirata lassan már ötödik éve csak hízik.Természetes, hogy egységes szerkezetben közreadni majd csak avégkifejlet egészének ismeretében lehet. A kézirat legtöbb eleme azonbana mának is szól, és legtöbbször – ez kifejezett szándékom is, – messzetúlmutat a velem szemben folytatott eljáráson. A gondolataimközreadására szánt Internetes oldalak most arra is lehetőséget adnak,hogy – a teljesség és a későbbi könyv szerkezetéhez való igazodás igényenélkül – e helyütt folyamatosan összefüggő részleteket adjak közre.

Ma még a könyv végleges címét sem tudom megmondani. Ahogytörténnek az események, mindig új és új ötletek, a helyzethez -hangulatában – jól igazodó ötletek jutnak eszembe. A jó cím megtalálásanem könnyű feladat. Elég keménynek kell lennie, mert az eljárás alatt -esetenként – eddig is rettenetes feszültségek hordozója voltam . Atrágárság, az igazság hangerővel történő igazolása azonban szerencséreelég távol áll tőlem. A kompromisszumot most egy különleges esemény adtaa kezembe. A napokban (1999.09.01.) mutatták be a budapestifilmszínházak A hivatali patkányok című amerikai filmet. Így a sértésnem az én gondom, a párhuzam levonása pedig mindenkinek a saját joga,lehetősége.

Az egyes részek rögzítésekor arra törekedtem, hogy – míg énfelvállalom az elfogultságot, azt a tényt, hogy az események az énkonkrét történetemet foglalják össze, addig – a bemutatás módja, akörnyező társadalom és a résztvevő emberek jellemzése, a történet egészemár a korról, és rajtam kívül számos konkrét személyről szóljon.Őszintén bízom benne, hogy a végén nem egy sanyargatott, igazságtalanulmeghurcolt és főként sajnálatra méltó ember története kerekedik majd kiaz egészből, hanem egy változó társadalom fénye és árnyoldala. A konkréttörténésekben pedig az emberi tartás elismerése, a gyávaság, aszolgalelkűség, a kicsinyesség és az irigység válik felismerhetővé,mégpedig elsősorban konkrét, a saját nevűket viselő személyek általmegtestesítve. Mint azt önéletrajzomban kifejtettem, magam elsősorbanközgazdász vagyok, esetleg gazdaságpolitikus, és csak a munkám, közéletiszerepvállalásom tapasztalatai adtak – a gyakorlatban megszerezhető -társadalompolitikusi felkészültséget, szociológiai érveket.