A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a mai határozata ( 2003. június 20-án)

0
479
A Postabank Rt. épülete a József nádor téren.  ...... Egy bank, ahol a nyilvánosság a legfontosabb!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a mai határozata ( 2003. június 20-án) megerősítette, hogy a Magyar Államnak 10621 forintos áron meg kell vennie minden kisrészvényes tízezer forint egykori névértékű részvényét, ha a kisrészvényes a törvényben biztosított hatvan napon belül írásban kérte az államtól részvényének megvásárlását.

A Magyar Állam előtt két út áll. Vagy megvárja, hogy minden perben, külön-külön elveszítse a pert, vállalva annak jelentős per és egyre jelentősebb kamatköltségeit, vagy a jelen döntést követően peren kívüli egyezséget kínál valamennyi, az ajánlattételre határidőben felszólító kisrészvényesnek.

A Magyar Állam alkotmányos kötelezettségéből vezethető csak le, de jogilag nem kötelezhető lehetősége, hogy a döntéseket követően felismerje, megszámlálhatatlan nyilatkozattal vezette félre a kisbefektetők több mint ötven százalékát. Ők azok, akik a törvényben biztosított hatvan napon belül nem szólították fel írásban az államot, hogy az vegye meg részvényeiket. A hatvan nap elmulasztása a törvény szerint jogvesztő hatállyal bír, s a határidő elmulasztását nem lehet semmilyen indokkal kimenteni.

Ugyanakkor az ajánlattételi időszakban kiemelt állami vezetők, tisztségviselők nyilatkoztak arról, hogy nincsen értelme a pereskedésnek, a pert kezdeményező kisrészvényesekben „felelőtlen emberek” (értve ezalatt önmagamat) keltettek hiú reménykedést, számukra csak vissza nem térülő és jelentős költséget jelent, ha nem veszik tudomásul az állam ötforintos vételi ajánlatát. Ezek a nyilatkozatok a kisbefektetők több mint felében értelmetlenség látszatát keltették, hogy a néhány-százezer forint névértékű részvényeik megvásárlása érdekében bármely jogi lépést megtegyenek, hiszen az ajánlott ötforintos vételár, az ajánlatkérés feltételeként megírandó ajánlott levél postaköltségét sem fedezné.

Az Ő esetükben kizárólag az államtól elvárható magatartás, a jó erkölcs, a moralitás követelménye eredményezheti, hogy az állam eleget tegyen egykori, de mára a félrevezető nyilatkozatokkal már jogilag megszűntté vált kötelezettségének.

Az Alkotmány azonban előírja, hogy az államnak valamennyi törvény tekintetében példamutatással kell elől járnia, és ez esetben az állam e kötelezettségét ma már bizonyítottan súlyosan megszegte több ezer állampolgárával szemben!

Alább a LB írásosos ítélete lesz olvasható, annak kézhezvételét követően:

Grand Ph.D Palotás János okleveles közgazda, Címzetes egyetemi docens, a szerző    -    Fotó: Fenyő János
Mindenki szeretné megszerezni, ezért sem lehet mindenki gazember akinek sikerült!
ELADÓ!  Bükfürdőn a BirdLand Golf & Country Club területén felépített és teljesen berendezett 140 négyzetméteres, négy hálószobás, kétszintes nappalival, két fürdőszobával, amerikai konyhával, szaunával felszerelt golfház, kapcsolódó örökös klubtagsági joggal 150 ezer USD + ÁFA árért.   Érdeklődni lehet a golfklubban Tóth Eszternél (Tel.: 0036/94-358060), vagy a City Irodaház Kft. ügyvezetőjénél, Sayti Andreánál (Tel.: 0036/1-2201006).   Legyen saját golfpályája!