Home Sztártémák A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a mai határozata ( 2003. június 20-án)

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a mai határozata ( 2003. június 20-án)

0
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a mai határozata ( 2003. június 20-án)
A Postabank Rt. épülete a József nádor téren.  ...... Egy bank, ahol a nyilvánosság a legfontosabb!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a mai határozata ( 2003. június 20-án) megerősítette, hogy a Magyar Államnak 10621 forintos áron meg kell vennie minden kisrészvényes tízezer forint egykori névértékű részvényét, ha a kisrészvényes a törvényben biztosított hatvan napon belül írásban kérte az államtól részvényének megvásárlását.

A Magyar Állam előtt két út áll. Vagy megvárja, hogy minden perben, külön-külön elveszítse a pert, vállalva annak jelentős per és egyre jelentősebb kamatköltségeit, vagy a jelen döntést követően peren kívüli egyezséget kínál valamennyi, az ajánlattételre határidőben felszólító kisrészvényesnek.

A Magyar Állam alkotmányos kötelezettségéből vezethető csak le – de jogilag nem kötelezhető lehetősége -, hogy a döntéseket követően felismerje, megszámlálhatatlan nyilatkozattal vezette félre a kisbefektetők több, mint ötven százalékát. Ők azok, akik a törvényben biztosított hatvan napon belül nem szólították fel írásban az államot, hogy az vegye meg részvényeiket. A hatvan nap elmulasztása a törvény szerint jogvesztő hatállyal bír, s a határidő elmulasztását nem lehet semmilyen indokkal kimenteni.

Ugyanakkor az ajánlattételi időszakban kiemelt állami vezetők, tisztségviselők nyilatkoztak arról, hogy nincsen értelme a pereskedésnek, a pert kezdeményező kisrészvényesekben „felelőtlen emberek” (értve ezalatt önmagamat) keltettek hiú reménykedést, számukra csak vissza nem térülő és jelentős költséget jelent, ha nem veszik tudomásul az állam öt forintos vételi ajánlatát. Ezek a nyilatkozatok a kisbefektetők több, mint felében értelmetlenség látszatát keltették, hogy a néhány-százezer forint névértékű részvényeik megvásárlása érdekében bármely jogi lépést megtegyenek, hiszen az ajánlott öt forintos vételár, az ajánlatkérés feltételeként megírandó ajánlott levél postaköltségét sem fedezné.

Az Ő esetükben kizárólag az államtól elvárható magatartás, a jó erkölcs, a moralitás követelménye eredményezheti, hogy az állam eleget tegyen egykori, de mára a félrevezető nyilatkozatokkal már jogilag megszűntté vált kötelezettségének.

Az Alkotmány azonban előírja, hogy az államnak valamennyi törvény tekintetében példamutatással kell elől járnia, és ez esetben az állam e kötelezettségét ma már bizonyítottan súlyosan megszegte több ezer állampolgárával szemben!

Alább a LB írásosos ítélete lesz olvasható, annak kézhezvételét követően:

Grand Ph.D Palotás János okleveles közgazda, Címzetes egyetemi docens, a szerző    -    Fotó: Fenyő János
Mindenki szeretné megszerezni, ezért sem lehet mindenki gazember akinek sikerült!
ELADÓ!  Bükfürdőn a BirdLand Golf & Country Club területén felépített és teljesen berendezett 140 négyzetméteres, négy hálószobás, kétszintes nappalival, két fürdőszobával, amerikai konyhával, szaunával felszerelt golfház, kapcsolódó örökös klubtagsági joggal 150 ezer USD + ÁFA árért.   Érdeklődni lehet a golfklubban Tóth Eszternél (Tel.: 0036/94-358060), vagy a City Irodaház Kft. ügyvezetőjénél, Sayti Andreánál (Tel.: 0036/1-2201006).   Legyen saját golfpályája!