Home Magyarországról HA SEGÍTENÉD AZ INDULÁSOMAT A 2021-ES ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON …

HA SEGÍTENÉD AZ INDULÁSOMAT A 2021-ES ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON …

0
HA SEGÍTENÉD AZ INDULÁSOMAT A 2021-ES ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON …

Regisztrációs link:

www.valasztas.palotas.net

Ha segíteni, támogatni szeretnéd azon döntésemet, hogy az 1990-es sikeres választásomat követően a FIDESZ-KDNP jelöltjének, az ellenzéki összefogás közös kihívójaként 2022. tavaszán el tudjak indulni az országgyűlési választáson, a fenti linken ezt közvetlenül nekem is jelezheted. Ígérem, hogy rövid időn belül jelentkezni fogunk!

Ahhoz, hogy az ellenzék közös jelöltjeként állhassak szembe a FIDESZ-KDNP jelöltjével, első lépésként az ellenzéki előválasztást kell sikerrel vennem, amelyre alig néhány hónap múlva, idén szeptemberben 18. és 23-a között kerül sor a Budapest 13. választókerületében (Hivatalosan: Budapest, 13 OEVK). Ide tartozik a XVI. kerület egésze és a XIV. kerület egy jelentős része.

Az előválasztáson való bemutatkozáshoz, ahhoz, hogy a választókerület minden családjához eljuthassak, feltétlenül kell egy csapat, aki segít ebben, akik segítenek az egyes rendezvények megszervezésében, vagy képesek és készek a rendezvényekhez helyszínt biztosítani, nyomdai, hirdetési segítséget adni, vagy bármely más módon a nyilvánosság minél szélesebb körét segíteni. Bemutatkoznom azoknak, akik nem ismernek, nekem kell!

Szükségem van azon helyi választópolgárok megismerésére is, akiknek más lehetőségük ugyan nincsen, de én számíthatok a választói támogatásukra, hiszen az induláshoz augusztus végén és szeptember első hetében legalább négyszáz helyi választópolgár támogató aláírására lesz szükségem, és ezt két hét alatt csak úgy lehet összegyűjteni, ha tudom, tudjuk, hogy kit kereshetünk.

És szükségem van és lesz arra is, hogy megismerjem, és ne csak kitaláljam azokat a kiemelt kérdéseket, amelyről a választókörzetem lakói szeretnék megismerni az álláspontomat. Mivel kérdéses, hogy a kormány milyen akadályokat gördít majd a nyilvános választói fórumok elé, és mivel tényszerűen a FIDESZ-KDNP befolyása alatt van a köztéri hirdetési lehetőségek 90 százaléka, egyelőre nagyon felértékelődik a közösségi média bemutatkozás, ahol viszont a közvetlen, azonnali kérdésfeltevés lehetősége nehézkes, de én biztosan meg fogom oldani ennek is a lehetőségét.

Magam kiemelten fontosnak tartom az ellenzéki előválasztást, ezért azon én szeretném megméretni magamat, elfogadva annak eredményét, 2022-ben támogatva annak győztesét, ha az előválasztáson valaki magasabb támogatottságot kap nálam a helyi választópolgároktól. Életutamhoz és talán a hitelességemhez is az áll a legközelebb, hogy szigorúan párton kívüli szakértőként, a tudás elkötelezettjeként, a Magyar Tudományos Akadémia két cikluson át regnáló elnöke – Pálinkás József akadémikus – által 2020-ban életre hívott, a balközéptől a jobbközépig átívelő polgári Magyarországot képviselő párt, az Új Világ Néppárt jelölését, mint számomra is megtisztelő jelölést fogadjam el.

Ha még nem fogyott el a türelem, alább néhány kiemelt gondolatot szeretnék közreadni:

Meggyőződésem szerint meghatározó jelentősége lesz a magyarországi politikai élet jövőjére, így különösen a 2022-es év választási végeredményére az ellenzéki oldal által tervezett idei előválasztásnak.

Nem lehet más az ellenzéki összefogás elsődleges célja, mint az egyszemélyes hatalomgyakorlás, a diktatúra és a közhatalmat gyakorló bűnszervezet helyett, a köztársasági eszme, a demokrácia értékei melletti kompromisszumok nélküli elkötelezettség érdekében történő összefogás, a hatalomgyakorlók helyi jelöltjével szembeni legfelkészültebb és legelkötelezettebb ellenzéki kihívó kiválasztása helyben.

Fontos érteni, hogy demokrácia addig van, amíg demokratikus elveken alapuló választásokat megelőzően a választópolgárok képesek felismerni a körülöttük folyó történéseket (nyilvánosság, szabad hozzáférés az információkhoz, vélemény szabadsága, szabad és kiegyensúlyozott média), amely lehetővé teszi számukra, hogy a választásokon, a valóságon alapuló ítélőképességük birtokában legyenek képesek érvényre juttatni a valós, többségi preferenciájukat. Jelenleg mindkettővel nagy a baj.

1./ A valós környezetünk megismertetésére hivatott média 95% feletti arányban ma nem tölti be a szerepét, lényegében a mindennapi tevékenységük nem más, mint a FIDESZ-KDNP hatalmi törekvéseit kiszolgáló tudatos pártpropagandája. Teszi ezt ráadásul oly módon, hogy közpénzből finanszírozott korlátlan nagyságú pénzügyi és humán erőforrás felhasználása mellett torzítja el a valóságot kifejezetten azzal a céllal, hogy a hatalom megtartását jelentő választásokon, a választópolgárok ne legyenek képesek a valóságon alapuló preferenciájukat felismerni és kifejezni.

Fontos azonban megérteni azt is, hogy a mai nyitott világban az emberek megtévesztéséhez már a média feletti uralom megszerzése sem biztos, hogy elég. A hazugság világát bemutatni ugyanis sokkal nehezebb, sokkal több erőforrást, tudást igényel, mint a valóságot, az igazságot képviselni és közreadni. Ennek is tudható be, hogy 2014-ben a választópolgárok (a társadalom) erős kisebbsége, mindössze 44,27 %-a szavazott a FIDESZ-KDNP pártszövetségre, és a többséget 2018-ban sem tudták a kormánykoalíció pártjai megszerezni, mivel 2018-ban is csak a megtévesztett választópolgárok 49,27 %-a szavazott rájuk.

Egy demokratikus választási rendszerben ez mindkét alkalommal azt jelentette volna, hogy a FIDESZ-KDNP a nyilvánvaló választási csalást okozó média befolyásoltság ellenére is csak kisebbségi kormányzásra kapott volna felhatalmazást, és azt is csak az ellenzéki összefogás korábbi hiánya miatt (ez utóbbi ellenzéki magatartás sem elhanyagolható csapás volt ekkor a demokráciára).

A 2010-es választást követő időszakban a FIDESZ-KDNP pártszövetség tetteit már a demokratikus berendezkedés egyetlen ismérve sem jellemezte, a demokrácia melletti elkötelezettségüket a mai napig kizárólag a nyilatkozataik tartalmazzák, de már azok is csak egyre visszafogottabban. Orbán Viktor a Centrális erőtérről beszél, ami szinonimája a Kádár rendszerben használt „demokratikus centralizmus” elvének, ezért a fogalom magyarázata is azonos volt a kádári diktatúra idején, és ma Orbán Viktornál.

A hatalmi irányítás megszerzését követő egyik első lépése volt a FIDESZ-KDNP pártszövetségnek az Alaptörvény és a választási törvény hatalmi átformálása. Az új törvényi szabályozás következtében, a választások súlyosan jogsértő befolyásoltsága mellett megszerzett kisebbségi támogatottság ellenére, a választási végeredmény a mandátumok kétharmadát jelentette a ma regnáló hatalom számára, amely ezt a mandátumarányt felhasználva építi ki egyre erőteljesebben a saját diktatúráját.

A szavak megválasztásának nagy jelentősége van, amit sokszor észre sem veszünk. Jelen esetben ez abban mutatkozik meg, hogy a mai kritikai (akár média, akár ellenzéki, stb.) felszólalások még mindig csak ott tartanak, hogy a FIDESZ-KDNP kormányzás tudatosan „leépíti a demokratikus intézményrendszerünket”. Pedig szerintem 2010. óta a FIDESZ-KDNP hatalmi kormányzása nem a demokratikus intézményrendszer leépítését végzi, hanem a diktatórikus hatalomnak, egy bűnszervezetnek a zavartalan működésének a ma Európájában még lehetséges legszélesebb körű kiépítése folyik, méghozzá tudatosan, a lehetőségek határait feszengetve. Itt elég csak utalni a közvagyon ezermilliárdjainak magánalapítványokba helyezését, majd ezen alapítványoknak az Alaptörvényben alkotmányos „védelmet” adni úgy, hogy az alapítványok megkapják az állam alapítói jogait, azaz az állam az irányító testületekbe nem szólhat bele, azok csak magukat oszlathatnák fel, ha akarnák, csak maguk választhatnak tagjaik sorába bárkit. Ma a felsőoktatás ezermilliárdos vagyonát és feladatait adta át az állam FIDESZ, vagy inkább Orbán Viktor hűbéreseinek, holnap a korházaink, az egészségügy intézményei következnek, így elérhető, hogy csak az orbáni elkötelezettek járhatnak egyetemekre, ott Orbán Viktor méltatását tanulhatják, és ha az elkötelezettségük kialakul, úgy diplomát is szerezhetnek. Holnap majd csak az orbáni elkötelezetteknek jár a magasabb szintű egészségügyi ellátás, az orbáni magánalapítványok által elvárt finanszírozás mellett.

2./ A 2022-es választás

A 2022-es választás a választói akarat tartalmát tekintve biztosan kétpólusú lesz, amely a diktatúra által befolyásolt (megtévesztett vagy kedvezményezetté tett) választópolgárok, valamint a diktatúra mai fellépésének még ellenállni képes, a diktatúra megdöntése, és a demokratikus értékek remélt visszaállítása mellett elkötelezett választópolgárok akaratának érvényesítése között dől majd el.

Ma már az ellenzék által is felismerten, ez azt is jelenti, hogy a választópolgári akarat egyensúlyát a választásokon az teremti meg, ha a FIDESZ-KDNP egy jelöltjével szemben, az Orbán kormány kihívójaként egyetlen összellenzéki (amely lényegesen szélesebb kör, mint a hatpárti) jelölt indul el. Megjegyzem, hogy nyilvánvalóan ez lett volna a helyes magatartás már 2014-ben és 2018-ban is, de az Orbán kormány terve, az ellenzéki összefogás meghiúsítására ebben ekkor még sikeres volt.

A történelmi hagyományokon alapuló ellenzéki megosztás, mint a regnáló hatalommegtartás eszköze jól ismert, és nem is túl bonyolult. Ideértve azt a történelmi gyakorlatot is, amikor a regnáló a megosztottság elősegítéséhez hozzákapcsol egy a nemzetet veszélyeztető ellenségképet. A megosztottság „elősegítésének” receptje nem más, mint az egyes részcsoportokban felkelteni az ellenérzést a másik ellenzéki erőnek valamely számára elfogadhatatlan jellemzőjével vagy képviselőjével szemben.

A 2021-es ellenzéki előválasztás

Ezzel a hatalmi magatartással szemben az ellenzék egyetlen sikerrel is kecsegtető magatartása kizárólag az lehet, ha el tudja hitetni a diktatúrát tagadó választópolgárokkal, hogy az egyes választási körzetekben nem valamely párt jelöltjére fognak szavazni, hanem az előválasztáson, az ott élők által kiválasztott arra a személyre, akiben az ott élők a legtöbb esélyt látják a FIDESZ-KDNP jelöltjének legyőzésére. Egy személyre, mint az orbáni hatalom helyi kihívójára, akitől a demokratikus értékek helyreállítását várják.

2021. szeptemberében elindulok az előválasztáson

Itt is jelezve, hogy határozott szándékom szerint el kívánok indulni a 2022. évi országgyűlési választáson, a lakóhelyem szerinti (Budapest, XVI. kerület Mátyásföld) Budapest, 13. számú országgyűlési választókerületben, a FIDESZ-KDNP jelöltjének kihívójaként.

Budapest, 2021. május 31.

Palotás János

Amennyiben személyes aktivitásával vagy bármely más módon szívesen segítené a választási kampányomat, úgy kérem, hogy regisztráljon a www.valasztas.palotas.net weboldalon vagy írjon nekem a valasztas2022@palotas.net e-mail címre.    Köszönöm!