Jeszenszky Géza

0
303
Dr. Jeszenszky Géza Magyarország nagykövete (USA), volt külügyminiszter.

Pályám során sokszor találkoztam olyan – egyébkéntnagytudással bíró – emberekkel, akikkel beszélgetve rossz érzés fogottel, akikről éreztem, hogy mások mint én. Idő kellett hozzá, hogyfelismerjem idegenkedésem okát. Ma már tudom, hogy többségüknél a sajátértékrendjükhöz való viszonyuk az, ami engem taszított. E gondolatokatnem volt könnyű felismerni. Az általános, vagy akár szakmaibeszélgetéseinken elhangzottak, vagy előadásuk hallgatása, írásaikolvasása – akár éveken át is – maradhatott olyan keretek között,amelyben az elhangzottak igen közel álltak hozzám, legfeljebb aszóhasználat volt kicsit idegenszerű.

A felismerés mindig váratlan formában jött el. Egyérdektelen vita, egy miniszteri válasz, egy magánlevél mutatott rá, hogyennek az embernek a személyisége valóban nagyon távol áll tőlem. Egyember, akiben becsülhettem korábban, hogy felismerhetően van sajátértékrendje, gondolatai következetesek, tudása lehetett akár kiemelkedőis. A baj ott kezdődik, és ott is végződik, hogy az önmaga értékrendjétkialakító nem csak önmaga számára teszi kötelezettséggé annakelfogadását, hanem másoktól is elvárja saját felfogásának kritikanélküli követését!

Lehet ezt a viselkedést elhivatottságnak, konokságnak, vagybigott felfogásnak nevezni, de számomra leginkább a szélsőséges embereksajátja ez a belső önkép. Ilyen emberek minden korban léteztek, mindenszakmában megtalálhatók, létük nincs sem korosztályhoz, sem nemhez, semképzettséghez kötve . Én nem szeretem őket akkor sem, ha nevükhöza tudományban számos tudományos felismerés, a művészetben világhíresalkotás, a történelemben az emberi nagyságra utaló áldozat iskapcsolódik. Az is igaz azonban, hogy hatalmi, döntési pozícióban ezekaz emberek futtattak éveken át vakvágányra kutatásokat, üldöztették amásként gondolkodókat, és a háborúk kirobbantásának többsége is ilyenszemélyekhez köthető. A szélsőséges gondolkodásban nincs jelentőségeannak, hogy az érintettek szélsőséges nacionalisták, baloldaliak, vagyvallási elkötelezettségük erőszakos képviselői. Természetes mivoltuk,hogy saját hitük elkötelezettjeként maguk előtt is tagadják bigottmivoltukat, így politikusként meggyőződéses demokraták. Bizony nagyonsokszor szörnyülködtem a parlamenti beszédek hallgatása során, azönmagukat elkötelezett keresztényeknek valló, ám beszédeikben megkövező,kritikusaikat saját soraikból kizáró képviselőket figyelve. Vajonolvasták-e egyáltalán a tízparancsolatban foglaltakat. És ha olvasták,akkor meg is értették-e a parancsolatokat?

Jeszenszky Géza beszédei a kilencvenes évek elején mégcsak zavartak. Később már éreztem, hogy ezt az embert nem szeretem,talán őszintétlennek tartottam. Ma már azt gondolom, hogy az ő esetébenis tévedtem. Jeszenszky Géza hisz abban amit mond, gondolatainakelkötelezettje. Elkötelezettségének mikéntje azonban ártalmas. Ártalmas,de nem törvénytelen mindaddig, amíg nincs eszköze, beosztása, funkciójasaját véleményének erőszakos képviseletére. De törvénytelenné isválhatnak tettei, ha köztisztviselővé válva már a jogot lépi átmeggyőződése érdekében, “a cél szentesíti az eszközt” ismertelv alapján. Ártalmas és törvényt is sért, ha külügyminiszterkéntvalótlan nyilatkozatot tesz a fegyvereladásokról (1991. február), majdbeosztásával külföldön járatja le hazánkat, a nekem mindent szabad, mertfelelős beosztásban elhivatott személy vagyok (Ausztria 1993. december),vagy ellenségességet uszíthatok megszólalásaimmal nyíltan vagymagánlevélben (1990. december, 1999. november).

Meggyőződésem, hogy Jeszenszky Géza, bár elvei sokkalközelebb állnak hozzám, mint például Csurka Istváné, személyében éppenúgy alkalmatlan egy demokratikus ország közalkalmazottjának,miniszterének vagy nagykövetének lenni, mint ahogyan az lenne a hazaiszélsőjobb vezére is.

Végső megjegyzésem: Orbán Viktor a fentebbleírtak szerint vélekedett 1990. szeptemberében Jeszenszky Gézáról,alkalmatlansága miatt követelte leváltását. Jeszenszky Géza – vélhetőleg- önmaga szerint sem változott ezen idő alatt. Jeszenszky Géza ma OrbánViktor által kijelölt nagykövete hazánknak az Egyesült Államokban. HaJeszenszky Géza nem változott, akkor talán Orbán Viktor értékrendjemódosult?!

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.

…vissza a listához

<imgsrc=” pics=”” postabank_reklamcsik.jpg”alt=”Egy bank, aki a nyilvánosságot biztosítja Önnek és pénzügyeinek!” border=”0″></imgsrc=”> <imgsrc=” pics=”” rum_kokos_reklamcsik.jpg”alt=”(Lasali Rum-Kokos), töltött tejcsokoládés drazsé, a szerző kedvenc édessége Ausztriából!” border=”0″></imgsrc=”>