Dr. Kosztolányi Dénes

0
360

1999-12-03

Dr. Kosztolányi Dénes

Én (is) dühős vagyok Kosztolányi Dénesre. Miért? .. Teszemfel a kérdést magamban. Emlékezetem szerint soha nem találkoztam veleszemélyesen, soha nem kerültünk közvetlen kapcsolatba. Figyelem önnönmagam, és nem értem igazán saját reakciómat. Nem jellemző rám, hogyegy-egy személy, legyen akár hitvány alakja mindennapjainknak, nehezenleplezhető indulatokat hozzon felszínre bennem. Kosztolányi Dénesnekpedig nincs előzménye közéletünkben. Utánanéztem, és az 1998-as Magyarés Nemzetközi Ki Kicsoda? még meg sem említi az Eötvös LórántTudományegyetem egyetemi doktorát. Kosztolányi Dénes a Fidesz budapestiterületi listájáról került be 1998-ban a Parlamentbe, és lett egyből kétbizottság (önkormányzati és nemzetbiztonsági) tagja, majd OrbánViktor elhíresült nyilatkozata után a miniszterelnök szavahihetőségéneklegfőbb kincstárnoka, a Megfigyelési Vizsgálóbizottság elnöke.

Mint számos írásomban már érintettem, megítélésem szerint OrbánViktort jól értesült munkatársai egyrészt megvezették az ominózusmegfigyelési nyilatkozatát megelőzően, valamint azon a vasárnapon ő isáldozata lett a politikusokkal oly gyakran előforduló nyilatkozatikényszerbetegségnek. Az udvarias mondat lényege, hogy Orbán Viktornyilatkozata nem felelt meg a valóságnak. Ez ugyan egy miniszterelnöktőlnem szép dolog, de Orbán Viktor televíziós megjelenésekor mégsem leszekindulatos, a Kosztolányi Dénes által védett mondatait ugyan elítélem, denem értékelem túl.

Akkor mi bajom van Kosztolányi Dénessel, aki a politikábanés a közéletben oly súlytalan, végrehajtói szerepe sem több mint egypolitikai bábfiguráé. Jelen írásomig egyetlen képviselői önállóindítványt sem nyújtott be a Parlamentben, összesen tizennégyfelszólalása volt. Mint a legtöbb dologra, úgy erre is van válasz, csaknehezen felfedezhető. Az a tekintet, az a stílus, az a nyugalom, ahogyanszembenéz velem a televízió képernyőjén, az az, ami annyira sértő. Sért,mert ekkora nyugalommal átlépni minden demokratikus jogelvet, mert aszemembe nézve állítani a nyilvánvaló valótlanságot oly mélyenlealacsonyítja a képernyő előtt ülőket. Azt sugározza, hogy én bármitmondhatok, nektek ezt el kell fogadnotok, ez jár nektek, ez az a szint,amit megérdemeltek.

És valóban tehetünk-e ellene valamit? Annál többet, mint,hogy várjuk a 2002-es választást. Igaz ez sem kínál igazi megoldást,mert 1998-ban sem a választópolgárok akarták őt látni a képviselőkközött, hanem a budapesti területi listáról kaptuk ajándékba.

Én valóban azt gondolom, hogy Kosztolányi Dénes minderkölcsi, mind politikai és már büntetőjogi értelemben is átlépte ademokratikus jogrendszer határait. Atyánszky György megítélésem szerintérdemtelen mentelmi jogának felfüggesztése kapcsán igyekeztem rámutatnia parlament döntési mechanizmusának ellentmondásaira. Attól tartok, hogydemokratikus jogérzésünk újabb pofonját Kosztolányi Dénes kapcsánviselhetjük majd el. Kifejezett jóérzéssel olvastam, hogy több érintett,köztük a Pinpoint Kft. vezetői megelégelték jogaik szembetűnő sárbatiprását, személyük minden jogkövetkezmény nélküli lejáratását. Alegfőbb ügyészhez intézett feljelentésük sorsát azonban sajnos maborítékolni lehet. A nagy nyilvánosság előtti, közepes jogérzékű emberekáltal is érzékelhető törvénysértések nyomozásához, a vádemeléséhezugyanis az elkövető személy parlamenti képviselő volta miatti mentelmijog előzetes felfüggesztésére lenne szükség.

A parlament mentelmi bizottsága önmaga is állítja, illetvea parlamenti gyakorlat is mutatja, hogy a képviselők nem vizsgáljákegy-egy ügyben a mentelmi jog felfüggesztésének kérelmében a kérelemindokoltságát, hanem a rágalmazás, a hamis vád stb. esetekben érdemivizsgálat nélkül megőrzik (fenntartják) a képviselő mentelmi jogát. Ígyválhatnak emberek érinthetetlenné, míg a sértettek kénytelen viselikalkotmányos jogaik sokaságának semmibevételét. Bár őszintén hiszekabban, hogy előbb vagy utóbb, de a Parlament változtat ezen agyakorlatán, mégsem hihetem, hogy erre pont Kosztolányi Dénes esetenyújt lehetőséget, aki a parlamenti többség miniszterelnökét védte ilygyalázatos módon.

Palotás János

1999. december 3.

Dr. Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke   -   jogász.

<imgalt=”megismerhetik, ha=”” végig=”” olvassák=”” írásaimat!=”” “src=”/pics/VIP_reklamcsik.jpg” border=”0″></imgalt=”megismerhetik,> <ahref=”http: www.palotas.com”=””><imgalt=”egy bank,=”” aki=”” a=”” nyilvánosságot=”” biztosítja=”” Önnek=”” és=”” pénzügyeinek!=”” “src=”/pics/Postabank_reklamcsik.jpg” border=”0″>

</imgalt=”egy></ahref=”http:></imgalt=”dr.>