Demszky Gábor főpolgármester

0
289

1999-12-09

Dr Demszky Gábor

Egy politikus, akit kedvelek is meg nem is.

Kedvelem, mert …

Kedvelem, mert talán ő az, aki legjobban akarja azt a politikusisikert, amiért hajlandó akár nap mint nap is megdolgozni. Nem elvárja,hogy írjanak róla, hanem állandóan építi saját közéleti ismertségét.Látszik, hogy tudatosan tervezi, hogy napi programjai között mindiglegyen olyan, a médiában eladható fellépése, megjelenése az emberekközött, ami egyben népszerűsíti is őt. Mindezt azzal a nyugatieszköztárral, amiről legtöbb “politikus” társának szerintem fogalmasincsen.

Kedvelem talán azért is, mert általában látszanak acéljai, és mert feltűnően nagy a munkabírása. Amikor 1990-ben DemszkyGábort először választották meg Budapest főpolgármesterének, a már akkoris közel tízéves politizáló gyakorlattal bíró, de döntési eszközökkelsoha nem rendelkező 38 éves politikus belépő nyilatkozatai még nemigazán tetszettek. Emlékszem a képviselőségéről leköszönő, sfőpolgármesterként bemutatkozó rövid parlamenti beszédében kiemelthelyet kapott annak közlése, hogy az ő főpolgármestersége alatt nem leszpolitikai protekció, őt egyetlen képviselőtársa se keresse meg, ha atilosban parkoló gépkocsiját elszállítják. Az első év legismertebbintézkedései is a rendteremtés, a hatalmon alapuló határozottság körébetartoztak. Akkor sokan hívták Demszky Gábort az autólopkodónak. AVállalkozók Országos Szövetségének elnökeként ekkor hívtam meg őt egyebédre (talán ez volt az első és azóta is az utolsó négyszemköztimegbeszélésünk), és vetettem fel, hogy hihetetlen lehetőséget kapott,amikor ilyen fiatalon lett a világ egyik legszebb fővárosának választottvezetője. Nem engedheti meg magának, hogy az autólopkodó hír maradjonmeg róla az utókornak. Határozott intézkedésekkel rendet kell tennie,hogy ezt mindenki érezze, de sajtónyilatkozatokat arról kell közzétenni,hogy mit épít, minek az átadásán, üzembehelyezésén vesz éppen részt.Javasoltam, hogy találjon ki, valósítson meg valamit, ami biztosanbekerül a következő száz év Budapestről szóló útikönyveibe azzal, hogy& ezt a városrészt 1990-ben kezdték el kialakítani, az akkorifőpolgármester Demszky Gábor ötlete alapján. Példaképpen a nyolcadikkerület használaton kívüli Ganz telepeinek, és a romos kerületrészekhelyén felépíthető ezredvégi belváros lehetőségét vetettem fel, havállalja a vitát párttársával, Ráday Mihállyal.

Demszky Gábor tudott váltani, és egy év múlva már arra lettemfigyelmes, hogy az Antall kormány média mélyrepülése közben, a televízióhíradójának biztos, hogy első számú közszereplőjévé vált. Ha nem isválasztott ki egy olyan léptékű programot, amelyről az én felvetésemszólt, de már szó sem esett a parkolási szabálytalanságok büntetéséről(miközben a belvárosban és a kapcsolódó kerületekben – szép csendben -minden utca fizető parkolóvá vált). A hírek mindig a város fejlődéséről,gazdagodásáról szóltak.

Kedveltem, mert az MSZP-SZDSZ koalíció ellenére, ha általa véltena főváros érdeke ezt megkívánta, bármikor kemény vitába szállt akormánnyal. Az 1998-as választási kudarc után is vállalta saját pártját,az SZDSZ-t, pedig sokan javasolhatták neki, hogy csak akkor mehet asiker esélyével neki az 1998-as főpolgármesteri választásnak, hakinyilvánítja eltávolodását a választáson komoly pozíciót vesztettpártjától. Az 1994-es választáson pedig nem mondta aválasztópolgároknak, hogy azért szavazzanak rá, és ne a polgári ellenzékjelöltjére, mert párthovatartozása miatt az általa vezetett fővárossokkal több támogatásra számíthat az MSZP-SZDSZ kormánytól, mint amitegy akkori ellenzéki vezetésű Budapest elérhet. Ezt a magatartást(politikusi tartást) a mai utódok igazán lekoppinthatták volna!
.


Nem kedvelem, mert …

Néhány hónapja, ha barátaim rákérdeztek a főpolgármesterszemélyére, akkor általában azt válaszoltam, hogy nem igazán kedvelem,mert a személyisége nem áll hozzám elég közel. Nincs igazán konkrétproblémám tetteivel, de a célok tudatos eszköztárában az érdekekmotiváltságának arányai (benne a hatalmon maradás, az akaratérvényesítése) nem egyeznek a saját értékrendemmel. Az elmúlt néhányhónapban oly méltatlan támadások érték és oly hitvány emberektől, hogyma már magam is hajlok személyének és tetteinek nagyvonalúbbmegítélésére. Teszem ezt annak ellenére, hogy a megszólalásaiban mameghatározó súlyt kapó ” védekezésként támadok ” taktikájánakalkalmazásában korántsem olyan sikeres és felkészült, mint a fentebbkiemelt években megszokott magabiztos és alkotásra hivatott politikusiközszerepléseiben. Számomra ugyanis a fiatal politikusok közül DemszkyGábor egyike azon keveseknek, akik sok hibával, gyakran igen soknaivitással fűszerezve ugyan, de valóban felléptek a kádári rendszeralig érzékelhető totális jellege ellen. Valóban politikai felfogásamiatt zárták i az egyetemről, ahová előtte tudása alapján felvették!Majd írásai alapján került publikálási tilalom alá, illetve írásai miattítélték el! Bizony figyelem a ma hangos polgári és nemzetipolitikusokat, akik ebben az időben legfeljebb ún. reformszárnyátképezték – koruktól függően – a KISZ-nek, vagy az MSZMP-nek. Illetvebármely írásuk bármikor megjelenhetett, és meg is jelent. Így mamár úgy vélem, hogy pozitív közéleti képességei és tettei jelentősenfelülmúlják a néha felfedezhető kisebb, az emberi gyarlóságból fakadóhibákat.

Palotás János

1999. december 9.

Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere

…vissza a listához
<imgalt=”megismerhetik, ha=”” végig=”” olvassák=”” írásaimat!=”” “src=”/pics/VIP_reklamcsik.jpg” border=”0″></imgalt=”megismerhetik,> <ahref=”http: www.palotas.com”=””><imgalt=”egy bank,=”” aki=”” a=”” nyilvánosságot=”” biztosítja=”” Önnek=”” és=”” pénzügyeinek!=”” “src=”/pics/Postabank_reklamcsik.jpg” border=”0″>

</imgalt=”egy></ahref=”http:></imgalt=”dr.>