Home Személyekről Fessünk feketére! – Medgyessy Péter

Fessünk feketére! – Medgyessy Péter

0
Fessünk feketére! – Medgyessy Péter
Medgyessy Péter az MSZP miniszterelnök jelöltje a 2002-es országgyűlési választásokon.

Medgyessy Péter egykori pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes, az MSZP miniszterelnök jelöltje a 2002-es országgyűlési választásokon. A választásokhoz közelítve éles támadások érik tanácsadó cégének korábbi megbízásai okán.

Mostanság nagyon leköt a munkám, nagyon szép szakmai kihívásoknak kell eleget tennem. Ez jó dolog. … Talán az eddigi életutamból is következik, hogy miközben a mindennapok most távol tartanak a napi politikától, azért nem tudom, és természetesen nem is akarom, hogy ne figyeljek a napi történésekre. Így figyeltem fel akaratlanul is a miniszterelnök jelölttel, pontosabban vállalkozásával kapcsolatos sajtóhírekre, az ügyészségi feljelentésre. A visszatérő hírvégül is nem hagyott nyugodni, egyre több gondolatot vetett fel számomra.

E témakörnél külön is ki kell emelnem, hogy e témában én elfogult vagyok. Elfogult, akár a téma kapcsán, akár Medgyessy Péter személyét illetően. A személyi elfogultságom arra késztetett volna, hogy ne írjak e témában. Elfogultságom oka, hogy a korábban jó személyes viszonyként jellemezhető kapcsolatunkat beárnyékolta nálam, hogy Medgyessy Péter pénzügyminisztersége idején szó nélkül hagyta, hogy a felügyelete alá tartozó APEH legfelsőbb vezetése személyes ügyként,nyilvánvalóan törvénytelen eszközökkel lépjen fel velem szemben. …Ez azért is érintett különösen rosszul, mert a személyes jó viszonyon túl, Medgyessy Péter esetében, a miniszter szakmai felkészültségét ismerve tudtam, hogy tisztában volt az eljárás törvénytelen voltával. Tudtam azt is, hogy ha pénzügyminiszterként nem is ismerte az APEH álláspontját valamennyi ügyben, de korábbi kapcsolatunk alapján, több nagy nyilvánosságot kapott APEH álláspontról tudta, tudnia kellett, hogyaz a valóságban nem úgy történt, mivel a valóságot üzleti kapcsolatunkból ismerte. tzMégsem gondolta úgy, hogy a legális, avalós gazdasági tevékenységet lejáratási céllal „átértékelő”hivatal eljárását áttekintse, és a jog területén való maradást várja elaz általa felügyelt államigazgatási területtől.

Az élet pikantériája, hogy most vele szemben alkalmazzák ugyanazta módszert mások, és talán más okkal is, mint amit annak idején nekemkellett átélnem. .. Ha kárörvendőnek neveltek volna, most talán még egygúnyos mosolyt is megengedhetnék magamnak, de nem ezt teszem.

Nem teszem, mert emlékszem annak idején is, és ma is az alényegesebb számomra, hogy nem szeretem a „feketére festőmázolóművészeket”! Nem szeretem őket, létük ugyanis zavarja amindennapi közérzetemet, jogbiztonságomat, jóérzésemet. .. Sőt az isigaz, hogy veszélyes tartom ezen személyeket, azon elvtelen szándékot,amelynek eszközeként szolgálnak tetteiknek.

Végül! .. És ami nagyon hiányzik nekem, az a közéletünktiltakozása. Annak a felismerésnek a hiánya, hogy tudjuk, a közvéleményértékítéletét befolyásoló személységek tudják, hogy világnézetihovatartozás, a személy szimpátiájának megléte, vagy hiányátólfüggetlenül fel kell lépni az ilyen szándékok ellen.

Nem lehet megengedni, hogy a mindennapokban döntéseket hozószemélyek, vezetők, vállalkozók elbizonytalanodjanak. Azt tapasztalják,hogy valós tetteik, nem azok valós tartalma szerint ítéltetnek meg,azokat bárki következmény nélkül átértékelhesse, majd az új tartalommalmár meghurcoltatásnak, akár börtönnel való fenyegetettségnek legyenekkitéve.

Medgyessy Péter egy tanácsadó céget vezetett az elmúlt években.Nem tudom, hogy a cég mennyire volt jogkövető a mindennapok során. Aztviszont tudom, hogy az amivel egy elvtelen fordulat után támadják, azsem Magyarországon, sem a fejlett világban nem törvénytelen, az atanácsadó cég feladata. Így annál szabályosabban nem teheti, minthogy szerződést köt arra, hogytanácsadóként meggyőzi azt a testületet, amelyik a döntésre hivatott, adöntés helyességéről. Aligha lehet felróni egy tanácsadó cégnek,hogy jelentős gazdasági döntéseket ez esetben, a törvény erejénél fogvapolitikai testületek (önkormányzati képviselőtestületi frakciók) hoznakmeg.

Sajnos nap kint nap tapasztalom, hogy hagyjuk elterjedni a hamisszemléletet. Számtalan adóhivatali példa van arra – és ez esetbentöbbnyire még az ármány politikai szándék sincsen jelen -, hogy atörvényes keretek között, az adóminimalizálási szándékkal adotttanácsokat, kötött szerződéseket, mint elítélendő tevékenységet mutatnakbe, igyekezvén azt szankcionálni. Hangsúlyozottan a törvényikeretek betartása mellett, ez a tevékenység szükséges és fontos része ahatékony piacgazdaságnak, a pénzügyi tanácsadók egyik legfontosabbszakmai feladata, kötelezettsége közé tartozik.

Remélem, hogy a Gresham-palota ügye a felvetők szándékávalellentétes hatást vált ki, a megszólítottak felismerik, hogy ez amódszer megengedhetetlen, és elutasítják azt. Remélem azonban azt is,hogy az érintett miniszterelnök jelölt nem felejti el, és ez nem avisszavágást szolgálja majd, hanem az esetleges döntéshozói pozícióbanmajdan olyan lépéseket eredményez, melyek a jövőben kizárják a hasonlótámadások lehetőségét, biztonságot nyújtva mindazoknak, akik jogkövetőentesznek nap mint nap a jövőnkért.

Medgyessy Péter egykori pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes, az MSZP miniszterelnök jelöltje a 2002-es országgyűlési választásokon. A választásokhoz közelítve éles támadások érik tanácsadó cégének korábbi megbízásai okán.

2001. november 27. Palotás János