Home Magyarországról VÁLASZTÁS – 2006!

VÁLASZTÁS – 2006!

0
VÁLASZTÁS – 2006!

2006-03-18 17:00:00

Mottó: Csak valami és/vagy valaki mellett szabad szavazni! A depresszió, a tagadás nem lehet egy társadalom jövőképe, így a kampánya sem! Nem tenne jót a magyar demokrácia fejlődésének, ha tovább szűkülne a parlamenti pártok száma!

Budapest, 2006. 03. 18.

Mivel mostanság nagyon keveset vagyok itthon, a lehetőségem az írásaimra nagyon korlátozottak. Mégis azt gondolom, hogy bármennyire is rövidítve, lényegre törően, de a négyévente esedékes választások idején ki kell írnom magamból, a választások kapcsán bennem megfogalmazódó legfontosabb gondolatokat, érzéseket.

Elvben le kell szögeznem, hogy sajnos 2006-ban sincsen elkötelezett pártpreferenciám, ami lehetővé tenné, hogy kifejezetten valakinek a programjára, a prominens személyeinek emberi értékeire szavazhatnék! Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a négy parlamenti párt egyikében sem lennének olyan értékes, általam tisztelt személyek, akiknek politikai szerepvállalását szívesen támogatom. A személyes életpályámból következően, mind a négy parlamenti pártban vannak, személyes benyomásaimon, ismeretükön alapuló, számomra értéket, elismerhető emberi tulajdonságokat megjelenítő személyek a párt ismert tagjai között. Az összkép, a meghirdetett programok alapján mégsem mondhatom azt, hogy valamely pártot kifejezetten a jövő Magyarországát építő, felkészült vezető politikai erőnek tekintem! Így 2006-ban is csak valamely más elvek szerint dönthetek majd a választásokkal kapcsolatos lépéseimről.

Néhány alapelv, amely engem befolyásol a választások kapcsán:

  1. A demokrácia fontos vívmánya, hogy valóban elmehetek szavazni, és szabadon dönthetek arról is, hogy mely programot, pártot, vagy személyt szeretném támogatni. Ebből következően én mindenképpen elmegyek szavazni 2006-ban is!
  2. Bármennyire is korlátozottak a lehetőségek, én igyekszem nem valami ellen, hanem valamire, a támogatható és felismerhető értékek legmagasabb szintjén, valami és/vagy valaki mellett szavazni!

Pártlista esetén a döntésemet befolyásoló pozitív hatást jelentő elemek:

  1. Nem tartanám jónak, ha bármely két pártra szűkülne a magyar törvényhozás. Így én biztosan valamelyik „kispártra” fogom leadni a szavazatomat és a barátaimnak is ezt ajánlanám!
  2. A döntésemben természetesen befolyásolnak azok a lépések, helyzetkezelések, amelyeket a pártok, az 1990-es választás óta megtettek, fokozottan az elmúlt nyolc évre koncentrálva. Számomra itt is fontosabbak azok a lépések, melyeket megtettek a pártok, mint amelyeket meg kellett volna tenniük, illetve megtehettek volna! Ez időn belül, közel azonos társadalmi feltételrendszerben mind a négy párt volt kormányzati és ellenzéki pozícióban is!
  3. Befolyásolnak a pártok kampány lépései is! A kampány során tett megszólalásaik, nyugodtságuk, a kampány kisugárzása. Számomra pozitív üzenete volt az 1990. óta eltelt összes választásnak, hogy a társadalom többsége soha nem támogatta az ún. negatív kampányt megfogalmazókat, legyen az akár a baloldal kampánya, vagy a jobboldalé. Mindkét oldal kipróbálta és mindkét oldal belebukott eddig. Ezt a tényt, nagyon nehéz lehet nem felismerni, így szinte érthetetlen, megmagyarázhatatlan számomra, hogy politikai és társadalmi vezető szerepre törő, aspiráló politikai pártok vezetőinek még mai is „gond nélkül” el tudják adni a társadalmi kampány szakmai elveiben felkészületlen, szinte nyilvánvalóan a politikai elfogultságuk által erősen korlátozott szakmai kitekintéssel bíró „kampánystratégák” a depressziós, negatív érzésekre ható elképzeléseiket. Sajnos a magyar politikai elit jellemzője ma is, hogy a döntéshozókat körülvevő, a második sorba tartozó, egy politikai erő számára rendkívül fontos politikusi vonal, ideértve a felkért tanácsadókat is, hol félreértett, hol elvárt lojalitásból igenlően bólintanak minden „fentről” érkezett elképzelésre, és nem szokás felhívni a figyelmet, a nyilvánvalónak tűnő, végzetes hatású tévedésekre sem! Ez meggyőződésem szerint így lesz 2006-ban is, tanulságul szolgálván a 2010-es választásokra való felkészülésben! Persze kevés a tanulságok jelenléte, azokat fel kell ismerni, és nem szégyen okulni sem belőle. A társadalom számítható reakcióinak „nem ismerete”, egy jelentős támogatottsági előny gyors elvesztéséhez vezethet, illetve vezet majd áprilisban! Meggyőződésem szerint ez szolgáltatja majd az elsődleges okot a 2006-os parlamenti választáson „alulmaradó” politikai erő számára ezen a választáson is!

Az egyéni jelölt kiválasztásában engem befolyásoló, pozitív hatást jelentő elemek:

  1. Szerencsés esetben, a választó közvetlenül is ismeri a lakókörzetében élő jelöltek kisebb vagy nagyobb részét. Mégis igaz, hogy a választópolgárok nem rendelkeznek a személyes ismeretekkel, amire hivatkozással sokan maradnak távol a választásoktól. Az általános elveknél már leírtam, hogy meggyőződésem szerint, el kell menni a választásra és valami illetve valaki mellett támogatóan kell szavaznunk. Nyilván igaz, hogy a pártok is többet tehetnének a jelöltjeik bemutatásának érdekében. De igaz az is, hogy valamilyen szinten tőlünk függ, hogy mennyire vagyunk fogékonyak a felénk érkező információk befogadására. Számos körzetben a politikai pártok – ez általános törekvésük is – igyekeznek ismertebb, közszereplőnek is nevezhető személyeket elindítani képviselő jelöltjükként. Minden körzetben igaz, hogy a jelöltek, egy vagy több helyi fórumon bemutatkoznak. Többnyire rajtunk áll, hogy szánunk-e időt a fórumok meghallgatására.
  2. Mindenki számára adott, hogy legalább elolvassa a jelöltek által a postaládákba bedobott bemutatkozó szórólapokat, megnézze az utcai plakátjaik üzeneteit. Ennek időigénye még az ún. nagyon elfoglaltak számára is minimális!
  3. Abban az esetben is maradhatunk a valaki melletti döntési elv keretein belül, ha csak ránézünk az egyes jelöltek szórólapjain található képekre, névre, foglakozásra, életkorra stb., és ezen legszűkebb adatokból, de a legtámogathatóbbat kiválasztva adhatjuk le a valaki támogatottsága melletti voksunkat. Lehet ez akár csak az első benyomás alapján való döntésünk, aminek a későbbiekben vagy örülünk majd, vagy megbánjuk, de a mi döntésünk. Valószínűtlen, hogy a választókörzetenkénti 6-9 jelölt egyikének kisugárzása, az első benyomás érzete se legyen pozitív, támogatható!

Egyéb gondolatok a voksunk felelős felhasználása mentén: 

  1. Szerintem támogatható és elfogadható érvelés valamely politikai erő támogatottsága mellett, ha az egyéb információk szűkős volta miatt, előtérbe helyeződik a pártok által felvonultatott, bemutatott, mindenki számára jobban megítélhető emberi értékekkel bíró ún. ismert közszereplők alapján való döntés. Ezen személyek életútja, viselkedése, és egy-egy párt, politikai irányvonal értékrendje, ha többnyire nem is azonos egymással, de vélhetőleg jellemzi a személyek által felvállalt politikai erő értékrendjét, de legalábbis nem zárják ki egymást!
  2. Az meg az adott politikai erőt jellemzi, hogy mely közszereplőket tud megszólítani, maga mellé állítani, illetve képes befogadni, az egyéniségüknek teret engedni!

Jó választást 2006-ban! Ott találkozunk! Nem csak a következmény lesz a miénk, hanem a felelősséget is magunknak tudhatjuk be elsődlegesen!

Grand Ph.D Palotás János

Választás Magyarországon 2006!